pl 2018-05-23T13:21:17+02:00

Podstawą powstania tego projektu jest stałe uwalnianie farmaceutyków i innych mikrozanieczyszczeń przez oczyszczalnie ścieków w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt łączy informacje dotyczące konsumpcji farmaceutyków wraz z oszacowaniem ich zrzutu z kilku wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w regionach przybrzeżnych Skåne (Szwecja), Meklemburgii (Niemcy), Kłajpedy (Litwa) i Pomorza (Polska). Dodatkową korzyścią jest powstanie rejestru istniejących technologii oczyszczania ścieków. Informacje te mają na celu wspomóc przedstawicieli lokalnych władz i oczyszczalni ścieków we wprowadzeniu najodpowiedniejszych modernizacji dot. technologii oczyszczania ścieków w przyszłości.

Oczekiwaną zmianą jest zwiększenie wiedzy pracowników  oczyszczalni ścieków oraz przedstawicieli władz regionalnych/ krajowych na temat farmaceutyków uwalnianych do Morza Bałtyckiego, jak również zwiększone prawdopodobieństwo podejmowania w najbliższej dekadzie mądrych inwestycji w modernizację oczyszczalni ścieków w regionach przybrzeżnych, co poprawi jakość wody w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego.

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU

  • Zalecenia dotyczące działań na rzecz ograniczenia obciążenia substancjami chemicznymi,
  • Sprawdzone rozwiązania dla inwestycji w zaawansowane technologie oczyszczania ścieków w wybranych, regionalnych instalacjach,
  • Szkolenia z zakresu podstawowej analizy farmaceutycznej i zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków
  • Podnoszenie świadomości wśród konsumentów.