se 2018-04-15T20:57:09+02:00

Bakgrunden till MORPHEUS är den kontinuerliga frisättningen av läkemedel och andra mikroföroreningar via avloppsreningsverk i södra Östersjön.

Projektet kommer att kombinera information om uppströms läkemedelskonsumtionsmönster med uppskattningar av nedströms utsläpp av läkemedel från ett fåtal utvalda avloppsreningsverk i kustregionerna Skåne (Sverige), Mecklenburg (Tyskland), Klaipeda (Litauen) och Pommern (Polen). Dessutom kommer en inventering av statusen hos befintlig avloppsreningsteknik att göras tillgänglig.
Denna information kommer att hjälpa avloppsreningsverken och myndigheter i en framtida implementering av den bäst lämpade avancerade avloppsreningstekniken.
MORPHEUS är en del av BSRs läkemedelsplattform, ett flaggskeppsprojekt för EUs strategi för Östersjöregionen.

Huvudmål
•Rekommendationer av åtgärder för att minska den kemiska bördan av läkemedelssubstanser,
•Färdplaner för investeringar i avancerad avloppsreningsteknik vid utvalda regionala avloppsreningsverk,
•Kurser i grundläggande läkemedelsanalys och avancerad avloppsreningsteknik,
•Öka medvetenhet bland konsumenter.

Den förväntade förändringen är ökad kunskap bland avloppsreningsverkens personal och ledning samt regionala och nationella myndigheter om
läkemedel som släpps ut i södra Östersjön. Detta kommer att leda till mer informerade investeringsbeslut när reningsverk i kustområden uppdateras under det närmaste decenniet, vilket förbättrar Östersjöns vattenkvalitet.