lt 2018-04-15T20:50:07+02:00

MORPHEUS inicijuoti paskatino nuolatinis farmaciniu medžiagu ir kitu mikroteršalu išleidimas iš nuoteku valyklu (NV) i Pietu Baltija.

Projekte bus sujungta informacija apie vaistiniu preparatu suvartojimo tendencijas su ivertintu ju išleidimu iš keliu pasirinktu nuoteku valyklu, esanciu šiuose pakranciu rajonuose: Skoneje (Švedija), Meklenburge (Vokietija), Klaipedoje (Lietuva) ir Pomeranijoje (Lenkija). Be to, bus galima susipažinti su atliktais taikomu valymo technologiju inventorizacijos rezultatais.
Ši informacija bus naudinga nuoteku valyklu ir valdymo instituciju darbuotojams ateityje diegiant tinkamiausias pažangias valymo technologijas.

MORPHEUS yra Baltijos juros regiono farmaciniu produktu praktines programos dalis ir pavyzdinis ES Baltijos juros regiono strategijos projektas.

Pagrindiniai rezultatai:
•Rekomendacijos del farmaciniu medžiagu chemines apkrovos vandens telkiniams sumažinimo veiksmu,
•Investavimo i pažangias nuoteku valymo technologijas pasirinktuose rajonuose planai,
•Pradiniai farmaciniu medžiagu analizes ir pažangiu valymo technologiju mokymo kursai,
•Vartotoju informuotumo didinimas.

Projektu siekiama padidinti nuoteku valyklu darbuotoju ir vadovu bei regioniniu ir nacionaliniu valdžios instituciju informuotuma apie Pietu Baltijoje
išleistas farmacines medžiagas. Tai leis pakrantes rajonuose priimti labiau pagristus sprendimus del nuoteku valyklu atnaujinimo investiciju ateinanciame dešimtmetyje, taip pagerinant ir Baltijos juros vandens kokybe.